Hva er autoetnografi? (Heftet)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Karlsson, Klevan, Soggiu, Sælør og Villje

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202706692
Kategori: Psykologi og psykiatri , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Sosialfag
Fag: Metode og studieteknikk, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva er autoetnografi?

Autoetnografi er en vitenskapsteoretisk, metodisk og praktisk tilnærming innen kvalitativ metode. Ved bruk av autoetnografi forstås personers subjektive erfaringer som en sentral kilde til kunnskap. Målet med en autoetnografisk tilnærming i forskningen er å utfordre forståelser av kunnskap, samt forestillinger og praksiser, som ofte blir tatt for gitt. Autoetnografi benyttes gjerne til å granske og kritisere kulturelle forhold gjennom en linse av personlige erfaringer.

Hva er autoetnografi? er aktuell for studenter og forskere på alle nivå som er nysgjerrig på autoetnografi som retning innen kvalitative forskningsmetoder.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter ved psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsområder er innen samarbeidsbasert forskning, Åpen Dialog i familie- og nettverksarbeid og Recoveryorienterte tjenester og praksiser innen psykisk helse og rus.

Trude Klevan jobber som førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og har klinisk bakgrunn barnevern og psykisk helsearbeid. Sentrale forskningsinteresser er kritisk metode- og kunnskapsutvikling, recovery- og samarbeidsorientert praksis og forskning, og erfaringsbasert kunnskap om hjelpsom hjelp innen psykisk helse og rusarbeid.

Anna-Sabina Soggiu er sosionom og phd-student ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sentrale forskningsinteresser er dialogiske praksiser og samarbeidsbaserte metoder for kunnskapsutvikling innenfor rus og psykisk helse.

Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk helse og rus. Hans forskningsinteresser inkluderer recovery, recoveryorienterte praksiser og erfaringskunnskap. Håp var tema for hans doktorgradsarbeid og har vært et faglig interesseområde siden. Han er glad i kvalitativ metode generelt, og autoetnografi spesielt.

Linda Villje er stipendiat ved Nord Universitetet, hvor hun forsker på barnevernsansattes kunnskapsorientering. Lindas fag- og forskningsinteresser er kritisk metode- og kunnskapsutvikling, maktforhold, profesjonsroller og samskapingspraksiser. Hun har sin kliniske erfaring fra barnevern og familieterapi.

Bøker i serien