Forskningsmetoder

Bøker i serien

I serien Forskningsmetoder presenteres ulike typer forskningsmetoder og analyseteknikker som benyttes i samfunnsvitenskapelig forskning i dag. Bøkene gir dypere innsikter i ulike metoder, hvor metodene kommer fra og hvilke forskningsspørsmål de er egnet til. Serien er særlig aktuell for studenter i samfunnsvitenskapelige fag.

Bøker i serien