Kritisk diskursanalyse (Ebok)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Joar Skrede

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 192
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.48 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202723651
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk og Samfunnsfag
Fag: Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse er en metode for å analysere hvordan språk bidrar til å opprettholde maktrelasjoner i samfunnet. Boken illustrerer hvordan slike maktrelasjoner kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på. Grunnprinsippene i kritisk diskursanalyse presenteres, og det gis eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis. Boken introduserer også de senere års utvikling innen multimodal kritisk diskursanalyse – analyse av både tekst og bilder.

I Kritisk diskursanalyse tar forfatteren for seg blant annet: Kritisk diskursanalyse i teori og praksis - Forholdet mellom kritisk diskursanalyse og kritisk realisme som vitenskapsteori - Multimodal kritisk diskursanalyse.

I boken redegjøres det også for hva slags prosjekt kritisk diskursanalyse er, både i akademisk og politisk forstand. Avslutningsvis diskuteres noen utfordringer en kan møte på når en bruker kritisk diskursanalyse som metode.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2017, 3. opplag, 2020.

Til toppen

Andre utgaver

Kritisk diskursanalyse
Bokmål Heftet 2017
Forfatter(e)

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.

Bøker i serien