Visuell kommunikasjon (Heftet)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Joar Skrede

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202655402
Kategori: Metode og studieteknikk , Mediefag og Metodefag
Fag: Mediefag, Metode og studieteknikk, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Visuell kommunikasjon

Visuelle uttrykksformer er like viktige som tekstlige. Farger, typografi, komposisjoner, bilder og tredimensjonale objekter er meningsbærende størrelser. I boken Visuell kommunikasjon presenteres en sosialsemiotisk tilnærming til analyse av visuelt materiale. Det betyr å analysere hvordan vi bruker semiotiske ressurser til å skape mening i ulike kontekster. I boken presenterer forfatteren grunnprinsippene i en sosialsemiotisk tilnærming til kommunikasjon. Det gis også flere eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis, på alt fra analyse av markedsføringskampanjer til byutviklingsprosjekter, med det visuelle som omdreiningspunkt.

Boken vil være av interesse for studenter innen samfunnsvitenskapelige fag, humaniora, medievitenskap og arkitektur.

Til toppen

Forfatter(e)

Joar Skrede (f. 1973) er ansatt som forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo samt doktorgrad fra forskerutdanningsprogrammet «Discourse and Contemporary Culture» ved Aalborg Universitet. Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, og er blant annet forfatter av boka Kritisk diskursanalyse (Cappelen Damm Akademisk) som brukes som pensum ved norske universitet og høgskoler.

Bøker i serien