Visuell kommunikasjon (Heftet)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Joar Skrede

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 124
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202655402
Kategori: Metode og studieteknikk , Markedsføring , Mediefag og Metodefag
Fag: Markedsføring, Mediefag, Metode og studieteknikk, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Visuell kommunikasjon

Visuelle uttrykksformer er like viktige som tekstlige. Farger, typografi, komposisjoner, bilder og tredimensjonale objekter er meningsbærende størrelser. I boken Visuell kommunikasjon presenteres en sosialsemiotisk tilnærming til analyse av visuelt materiale. Det betyr å analysere hvordan vi bruker semiotiske ressurser til å skape mening i ulike kontekster.

I boken presenterer forfatteren grunnprinsippene i en sosialsemiotisk tilnærming til kommunikasjon. Det gis også flere eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis, på alt fra analyse av markedsføringskampanjer til byutviklingsprosjekter, med det visuelle som omdreiningspunkt.

Boken vil være av interesse for studenter og forskere innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Retail design

    Den fysiske butikken som markedsføringskanal

    Marit Andreassen

    Heftet
Presse Visuell kommunikasjon

«... ei god, og sett frå ein mediefagleg ståstad litt annleis, innføring i sosialsemiotikk. [...] Språket hans er klart og lettfatteleg med god bruk av eksempel. Og det er kanskje her boka skil seg litt frå noko av den etablerte litteraturen som ofte vert brukt i mediefaget, ved å hente analyseeksempla ikkje berre frå mediene i form av reklamekampanjar og liknande, men og frå byutvikling og romleg formidling av industriarv.»

Ivar John Erdal, Norsk medietidsskrift 16. september 2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.

Bøker i serien