Globografi (Heftet)

En kort innføring i flerlokalitetsforskning

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Hans Erik Næss

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202453589
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Globografi

Målet med et tradisjonelt feltarbeid – eller etnografisk metode – er å forstå et samfunn eller en kultur ut fra medlemmenes eget ståsted gjennom deltagende observasjon i naturlige omgivelser. Hvis etnografen i en globaliserende verden skal følge samme «naturlige omgivelser» som folk, fenomener eller hendelser, kommer man ikke utenom å måtte bevege seg over flere lokaliteter.

Boka Globografi er den første metodeboka som enkelt introduserer flerlokalitetsforskning som en egen metoderetning. I Globografi introduserer Hans Erik Næss det elementære ved denne type flerlokalitetsforskning og forklarer metodens faglige bakgrunn kombinert med praktiske råd og erfaringer om hvordan globografi skiller seg fra vanlig feltarbeid, men også hva den har til felles med tidligere studier. Boka er delt inn i forskningsprosessens faser – forarbeid, forskningsdesign, gjennomføring, analyse og formidling – og forfatteren knytter bånd mellom sosiologisk og antropologisk teori på den ene siden og metodologiske retningslinjer på den andre siden.

Boka er en innføring i flerlokalitetsforskning, og beskriver systematisk hvordan man kan gå fram metodisk i en slik studie. I tillegg er den rik på eksempler som viser relevansen av å anse globografi som en egen metoderetning. Den avslutter med å diskutere hvordan metodens egenart byr på gode muligheter til å fortelle en fengende historie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Globografi

«[...] en inspirasjonskilde for bachelor- og mastergradsstudenter i fag som sosiologi, geografi, og administrasjons- og organisasjonsvitenskap som historisk sett ikke har brukt feltarbeid som metode i samme grad som antropologien, og dermed har mindre fokus på denne metoden. Forfatteren skal ha ros for å videreutvikle faglig terminologi på norsk, og for å avmystifisere feltarbeidet.»

Synnøve Bendixsen, Norsk Antropologisk Tidsskrift 2/2015Les hele anmeldelsen

«Hans Erik Næss’ lille bok om flerlokalitetsforskning er et kjærkomment bidrag til praktikere innenfor mange ulike forskningsfelt. Ikke bare plasserer han seg trygt innenfor et sosialantropologisk og etnografisk rammeverk; han vil også finne et lydhørt publikum innenfor de aller fleste samfunnsvitenskapelige fagdisipliner. Ikke fordi det etnografiske feltarbeidet er blitt konvensjonell praksis langt utover antropologien, men fordi Næss’ variant – globografi – tar opp i seg forskningsmetodikk fra hele det samfunnsvitenskapelige feltet.»

Tarje Iversen Wanvik, Norsk Geografisk Tidsskrift nr. 69 (2015)

"Boken er morsom og underholdende lesing. Den vil sikkert bli lest med glede av studenter i sosiologi og antropologi som er interessert i eller skal gjøre feltarbeid på såkalt translokale fenomener. [...] At han har klart å skrive denne boken med energi og entusiasme midt oppi ferdigstillelsen av doktorgradsarbeidet sitt, og på en såpass overbevisende måte, er det bare å ta av seg hatten for."

Arnfinn H. Midtbøen, Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2015

Til toppen

Forfatter(e)

Hans Erik Næss (f.1978) skrev doktorgrad om verdensmesterskapet i rally, og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Han har utgitt flere bøker, blant annet Forbedringsindustrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen (2016).

Bøker i serien