Linda Villje

Linda Villje er stipendiat ved Nord Universitetet, hvor hun forsker på barnevernsansattes kunnskapsorientering. Lindas fag- og forskningsinteresser er kritisk metode- og kunnskapsutvikling, maktforhold, profesjonsroller og samskapingspraksiser. Hun har sin kliniske erfaring fra barnevern og familieterapi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1