Bengt Karlsson

Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter ved psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsområder er innen samarbeidsbasert forskning, Åpen Dialog i familie- og nettverksarbeid og Recoveryorienterte tjenester og praksiser innen psykisk helse og rus.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2