Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 251
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202710880
Kategori: Statsvitenskap og Metode og studieteknikk
Fag: Metode og studieteknikk, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tekstanalyse for samfunnsvitere

De fleste samfunnsvitere bruker tekst som en del av sitt datamateriale. Tekstanalyse som metode er likevel ofte noe innforstått. Hvordan gjøres analysen, hvilke premisser bygger analysen på og hvilke strategiske valg står forskeren overfor?

I Tekstanalyse for samfunnsvitere tar forfatteren for seg et knippe ulike teknikker for tekstanalyse som er vanlige i samfunnsvitenskapene i dag:

  • diskursanalyse
  • idéanalyse
  • innholdsanalyse
  • retorisk analyse
  • kildegranskning
Hensikten er å få klarhet i hvor de ulike metodene kommer fra, hva slags forskningsspørsmål de er egnet til og hvordan de forholder seg til begreper som tolkning, kausalitet og generalisering. Til slutt i boka diskuteres grensene mellom de ulike metodene, og muligheter for å kombinere dem.

I 3. utgave er flere av kapitlene omorganisert, det gis oppdaterte eksempler og boka diskuterer mer utførlig hvordan tekstanalyse kan inngå i forskningsopplegg med annet datamateriale.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han blant annet underviser i tekstanalyse som forskningsmetode.

Bøker i serien