Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 102
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202442996
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Sosialfag
Fag: Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosialfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Viten skapt

Kvalitativ analyse handler kort fortalt om å utvikle gode innsikter, refleksjoner, konsepter og teorier med utgangspunkt i empirisk materiale, som regel generert gjennom observasjoner, intervjuer eller dokumentstudier. Analysen skal munne ut i kunnskap i en mer generisk form enn det empirien i seg selv representerer, og analyseprosessen forutsetter både systematikk og kreativitet.

I boka Viten skapt – Kvalitativ analyse og teoriutvikling presenterer Aksel Tjora kvalitativ analyse basert på modellen stegvis-deduktiv induksjon (SDI). Boka har sin faglige forankring i sosiologien, men vil være nyttig for studenter og forskere som setter i gang med kvalitative studier innen for eksempel samfunnsvitenskap, helsefag og teknologiske emner.

Boka egner seg for studenter som skriver oppgave på bachelor-, master- eller ph.d.-nivå, og for forskere som bruker kvalitative metoder, gjerne som et supplement til mer generelle metodebøker. Den vil også være av interesse for dem som trenger en forståelse for kvalitativ forskning for å vurdere eller benytte resultater fra slik forskning i sitt arbeid.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier og studier av fellesskap i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer, og han har også jobbet mye med utvikling av kvalitative forskningsmetoder.

Bøker i serien