Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 102
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202442996
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosial- og omsorgsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Viten skapt

Kvalitativ analyse handler kort fortalt om å utvikle gode innsikter, refleksjoner, konsepter og teorier med utgangspunkt i empirisk materiale, som regel generert gjennom observasjoner, intervjuer eller dokumentstudier. Analysen skal munne ut i kunnskap i en mer generisk form enn det empirien i seg selv representerer, og analyseprosessen forutsetter både systematikk og kreativitet.

I boka Viten skapt – Kvalitativ analyse og teoriutvikling presenterer Aksel Tjora kvalitativ analyse basert på modellen stegvis-deduktiv induksjon (SDI). Boka har sin faglige forankring i sosiologien, men vil være nyttig for studenter og forskere som setter i gang med kvalitative studier innen for eksempel samfunnsvitenskap, helsefag og teknologiske emner.

Boka egner seg for studenter som skriver oppgave på bachelor-, master- eller ph.d.-nivå, og for forskere som bruker kvalitative metoder, gjerne som et supplement til mer generelle metodebøker. Den vil også være av interesse for dem som trenger en forståelse for kvalitativ forskning for å vurdere eller benytte resultater fra slik forskning i sitt arbeid.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Han arbeider med utvikling av interaksjonsteorier, ved studier av randsoner, for eksempel mellom det private og det offentlige og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap. Han har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innenfor slike temaer og innenfor kvalitativ forskningsmetode.

Bøker i serien