Hvordan gjøre dokumentanalyse (Heftet)

En praksisorientert metode

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Kristin Asdal og Hilde Reinertsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 276
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202543631
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk , Samfunnsfag , Historie og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan gjøre dokumentanalyse

Dokumenter er overalt – de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og forskere. Denne boka viser hvordan du kan utnytte det rike potensialet som ligger i dokumentene.

I Hvordan gjøre dokumentanalyse får du praktiske råd og et tverrfaglig analytisk rammeverk for å gjøre dokumentanalyse.

Gjennom forklaringer og eksempler lærer du hvordan du kan:

  • følge dokumentenes bevegelser i samfunnet
  • undersøke dokumentenes betydning i en sak
  • forstå hvordan dokumenter blir til og endrer seg
  • kartlegge hvordan dokumenter henger sammen
  • plassere dokumentene i et praksisfelt
  • analysere dokumenter som tekst
Hvordan gjøre dokumentanalyse fungerer som en metodisk verktøykasse som gjør det mulig å kombinere tekstanalyse, arkivstudier, intervjuer, feltarbeid og digitale metoder.

Til toppen

... befriende konkret og tilbyr en rekke håndfaste verktøy. [...] Forfatterne skriver klart og lettfattelig, og som håndbok er den meget vellykket.
Jon Carlstedt Tønnessen, Fortid

Andre aktuelle titler

Presse Hvordan gjøre dokumentanalyse

«Boka er praksisnær, teksten er lettlesen, og statsbudsjettet vert nytta for å konkretisere dokument. Kvart kapittel vert avslutta med ei oppsummering og refleksjonsoppgåver, som gjerne kan nyttast i kollokviegrupper eller som grunnlag for drøfting i klasserommet. Boka vil òg vere nyttig for tilsette ved høgskular og universitetet som rettleiar studentar med masteroppgåver.»

Kirsten Flaten, Bedre Skole 4/2021

«Metodeboka holder langt på vei hva den lover. Den har en tydelig struktur, er lettlest og innbyr til bruk av dokumentanalyse i praksis. Mens jeg leser tenker jeg over hvordan dokumentanalyse kan brukes innenfor mitt eget forskningsfelt, som er tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, medborgerskap og universell utforming. Dette er et godt tegn, boka frister til bruk. [...] Denne boka er et godt bidrag til studenter som velger dokumentstudier som sitt empiriske felt. Dermed bidrar boka også til å synliggjøre dokumentstudier som empirisk metode.»

Inger Marie Lid, Fontene forskning 10. juni 2021

«Min samlede vurdering er at boka lever opp til sin tittel, er allmengyldig og vil være nyttig for alle uansett fagområde. Under lesingen blir det tydelig at boka i seg selv er et viktig dokument for å forstå dokumenter i vår tid, at dokumenter er tekstlige, diskursive, stedlige, materielle, relasjonelle, de er ting og representerer aktive handlinger – fenomen som angår oss alle. Boka ga en god leseopplevelse og den anbefales varmt til de som vil utvide og operasjonalisere sin forståelse for dokumentsjangeren og dokumentanalyse.»

Ingrid C. Nordli, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/2021Les hele anmeldelsen

«Asdal og Reinertsens bok er frisk, frimodig og i høy grad relevant for samfunnsforskere med interesse for samfunnsvirksomhet som tekstmaskineri. Hvordan gjøre dokumentanalyse er et overflødighetshorn av forslag til å bruke dokumenter som empiri. Boken gir en forbilledlig innføring i bruk av digitale tekstarkiver og går uredd inn i de muligheter teknologi gir for å gripe og analysere større tekstmengder.»

Øivind Bratberg, Tidsskrift for samfunnsforskning 2/2021Les hele anmeldelsen

«Til slutt vil jeg takke Asdal og Reinertsen for å sette dokumentanalyse på agendaen. Boken utstyrer ikke bare leseren med et metodisk rammeverk, den aktualiserer også dokumentanalyse, og fremhever potensialet som ligger i å bruke dokumenter som primærdata i samfunnsvitenskapelig forskning. [...] Denne boken har gitt meg et nytt syn på mulighetene som ligger i dokumenter og dokumentanalyse, og jeg tror den kan ha samme effekt på andre studenter og forskerspirer.»

Marte Frøyhaug, Norsk sosiologisk tidsskrift 2/2021Les hele anmeldelsen

«Asdal og Reinertsens bok er befriende konkret og tilbyr en rekke håndfaste verktøy. Heller enn å skape et sted der de selv kan teoretisere rundt sin metode og historiske utviklinger, har de skapt en redskapsbod som leseren kan besøke både før og underveis i egne undersøkelser. Forfatterne skriver klart og lettfattelig, og som håndbok er den meget vellykket.»

Jon Carlstedt Tønnessen, FortidLes hele anmeldelsen

«Tørre, støvete, kjedelige, unødvendige? Nei, snarere mangfoldige og uunnværlige, og ikke minst – vesentlige kilder til ny innsikt.»

Trine Nickelsen, ApollonLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Kristin Asdal er professor ved TIK Senter for Teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet historiker og forsker på forholdet mellom politikk og kunnskap, med basis i det tverrfaglige feltet teknologi- og vitenskapsstudier (STS).

Hilde Reinertsen er postdoktor ved TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet historiker og forsker på forholdet mellom politikk og kunnskap, med basis i det tverrfaglige feltet teknologi- og vitenskapsstudier (STS).

Bøker i serien