Kritisk diskursanalyse (Heftet)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Joar Skrede

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202542160
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk og Samfunnsfag
Fag: Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse er en metode for å analysere hvordan språk bidrar til å opprettholde maktrelasjoner i samfunnet. Boken illustrerer hvordan slike maktrelasjoner kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på. Grunnprinsippene i kritisk diskursanalyse presenteres, og det gis eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis. Boken introduserer også de senere års utvikling innen multimodal kritisk diskursanalyse – analyse av både tekst og bilder.

I Kritisk diskursanalyse tar forfatteren for seg blant annet:

  • Kritisk diskursanalyse i teori og praksis
  • Forholdet mellom kritisk diskursanalyse og kritisk realisme som vitenskapsteori
  • Multimodal kritisk diskursanalyse
I boken redegjøres det også for hva slags prosjekt kritisk diskursanalyse er, både i akademisk og politisk forstand. Avslutningsvis diskuteres noen utfordringer en kan møte på når en bruker kritisk diskursanalyse som metode.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Globografi

    En kort innføring i flerlokalitetsforskning

    Forskningsmetoder / Hans Erik Næss

    Heftet
Presse Kritisk diskursanalyse

«Joar Skredes bok er en velskrevet og lett forståelig innføring i kritisk diskursanalyse [...] Skredes språklige framstillingsevne er svært god, uten unødvendigsjargong og uten lange, kompliserte setninger. Spesielle faglige begreper forklares etter hvert som de dukker opp, og forfatteren viser et betydelig pedagogisk talent i måten stoffet er disponert og forklart på. Boka er derfor forståelig også for lesere uten omfattende forkunnskaper. Den lever godt opp til målsettingen om å illustrere hvordan maktrelasjoner i samfunnet kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på og gjennom visuell form. Boka gir dessuten en rekke verktøy, begreper og eksempler som kan gjøre leseren i stand til selv å utføre kritisk diskursanalyse. En slik «oppskriftsbok» har lenge vært mangelvare ikke bare i Norge, men også i internasjonal sammenheng. Jeg anbefaler boka både til ferske studenter og mer erfarne akademikere.»

Petter Næss, Form Akademisk 3/2017Les hele anmeldelsen

«Det Skrede lykkes godt med, er å revitalisere hele det kritisk-diskursanalytiske prosjektet i en norsk kontekst. Boka overbeviser oss om at CDA-perspektivet er høyaktuelt for moderne medie- og samfunnsforskning, og den entusiastiske tilnærmingen til stoffet vil trolig inspirere både studenter og andre til å gjøre egne analyser i Faircloughs og Skredes ånd.»

Yngve Benestad Hågvar, Norsk medietidsskrift 4/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.

Bøker i serien