Kritisk diskursanalyse (Heftet)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Joar Skrede

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN: 9788202542160
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Metode og studieteknikk og Samfunnsfag
Fag: Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse er en metode for å analysere hvordan språk bidrar til å opprettholde maktrelasjoner i samfunnet. Boken illustrerer hvordan slike maktrelasjoner kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på. Grunnprinsippene i kritisk diskursanalyse presenteres, og det gis eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis. Boken introduserer også de senere års utvikling innen multimodal kritisk diskursanalyse – analyse av både tekst og bilder.

I Kritisk diskursanalyse tar forfatteren for seg blant annet:

  • Kritisk diskursanalyse i teori og praksis
  • Forholdet mellom kritisk diskursanalyse og kritisk realisme som vitenskapsteori
  • Multimodal kritisk diskursanalyse
I boken redegjøres det også for hva slags prosjekt kritisk diskursanalyse er, både i akademisk og politisk forstand. Avslutningsvis diskuteres noen utfordringer en kan møte på når en bruker kritisk diskursanalyse som metode.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Globografi

    En kort innføring i flerlokalitetsforskning

    Forskningsmetoder / Hans Erik Næss

    Heftet
Presse Kritisk diskursanalyse

«Joar Skredes bok er en velskrevet og lett forståelig innføring i kritisk diskursanalyse [...] Skredes språklige framstillingsevne er svært god, uten unødvendigsjargong og uten lange, kompliserte setninger. Spesielle faglige begreper forklares etter hvert som de dukker opp, og forfatteren viser et betydelig pedagogisk talent i måten stoffet er disponert og forklart på. Boka er derfor forståelig også for lesere uten omfattende forkunnskaper. Den lever godt opp til målsettingen om å illustrere hvordan maktrelasjoner i samfunnet kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på og gjennom visuell form. Boka gir dessuten en rekke verktøy, begreper og eksempler som kan gjøre leseren i stand til selv å utføre kritisk diskursanalyse. En slik «oppskriftsbok» har lenge vært mangelvare ikke bare i Norge, men også i internasjonal sammenheng. Jeg anbefaler boka både til ferske studenter og mer erfarne akademikere.»

Petter Næss, Form Akademisk 3/2017Les hele anmeldelsen

«Det Skrede lykkes godt med, er å revitalisere hele det kritisk-diskursanalytiske prosjektet i en norsk kontekst. Boka overbeviser oss om at CDA-perspektivet er høyaktuelt for moderne medie- og samfunnsforskning, og den entusiastiske tilnærmingen til stoffet vil trolig inspirere både studenter og andre til å gjøre egne analyser i Faircloughs og Skredes ånd.»

Yngve Benestad Hågvar, Norsk medietidsskrift 4/2017Les hele anmeldelsen

«En god introduksjon til en kritisk diskursanalyse med vilje til politiske holdninger. [...] Bøker om kritisk diskursanalyse – den historiske og sosiologiske analysen av samfunnets maktstrukturer slik disse fremkommer i tekster og tanker – er mangelvare i Norge, og det er en av motivasjonene bak denne boken. En annen er behovet for en oppdatering av utviklingen på feltet. En tredje er å belyse den kritiske diskursanalysens aktivistiske og normative karakter. Samlet er dette en lettlest og praktisk innføringsbok for samfunnsvitere og humanister på alle nivåer.»

forskerforum.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Joar Skrede (f. 1973) er ansatt som forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo samt doktorgrad fra forskerutdanningsprogrammet «Discourse and Contemporary Culture» ved Aalborg Universitet. Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, og er blant annet forfatter av boka Kritisk diskursanalyse (Cappelen Damm Akademisk) som brukes som pensum ved norske universitet og høgskoler.

Bøker i serien