Joar Skrede
© Norsk institutt for kulturminneforskning

Joar Skrede

Joar Skrede (f. 1973) er ansatt som forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo samt doktorgrad fra forskerutdanningsprogrammet «Discourse and Contemporary Culture» ved Aalborg Universitet. Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, og er blant annet forfatter av boka Kritisk diskursanalyse (Cappelen Damm Akademisk) som brukes som pensum ved norske universitet og høgskoler.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4