Joar Skrede
© Norsk institutt for kulturminneforskning
Omtale
Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2