Joar Skrede
© Norsk institutt for kulturminneforskning

Joar Skrede

Joar Skrede er forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo samt doktorgrad fra forskerutdanningsprogrammet «Discourse and Contemporary Culture» ved Aalborg Universitet. Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2