Joar Skrede
© Norsk institutt for kulturminneforskning

Joar Skrede

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.

Titler i salg

Viser 1 - 7 av 7