Om det politiske (Heftet)

Serie: Cappelens upopulære skrifter 67

Forfatter:

Chantal Mouffe

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 172
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: On the Political
Oversatt av: Holm-Hansen, Lars
Serie: Cappelens upopulære skrifter
Serienummer: 67
ISBN: 9788202456320
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi og Samfunnsvitenskap
Fag: Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Om det politiske

I denne norske oversettelsen av On The Political tar den belgiske filosofen Chantal Mouffe et oppgjør med vår dogmatiske forståelse av politikk og demokrati. Her viser hun blant annet hvordan fordømmelsen av terrorisme er en måte å få oss til å føle oss bedre og hvordan dette er et utslag av at moralisme har erstattet politikk.

Om det politiske er skremmende aktuell sett i lys av økende internasjonal terrorisme, økonomisk krise i Sør-Europa og nye politiske bevegelser som oppstår i møte med de nye problemene. Chantal Mouffe kan gi oss nye og alternative innsikter i disse politiske utviklingstrekkene.

Boka utgis som nr.67 i serien Cappelens upopulære skrifter. Om det politiske er oversatt av Lars Holm-Hansen, og har et etterord av Simen Andersen Øyen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Om det politiske

«Denne innsikten kan virke banal, men Mouffe viser oss hvordan forestillinger om at man kan heve seg over politiske interessemotsetninger både finnes i nyere radikale filosofers forsøk på å reformulere en idé om «kommunisme», og i liberalistiske forestillinger om at klassekamp tilhører fortiden, at man i dag kan komme fram til enighet gjennom «dialog» – slik Jonas Gahr Støre stadig gjentar. [...] Mouffe mener at problemet ikke er verdiene – frihet og likhet for alle – som det etablerte politiske systemet bygger på, men måten disse ideene fortolkes og praktiseres på. Å insistere på å forstå verden på en annen måte enn gjennom «vi» og «dem» kan være første steg mot å finne veier tilbake til disse verdiene – veier som synes å ha grodd igjen i en del utbredte forståelser av politikk.

Fredrik Wilhelmsen, Le Monde diplomatique 7. januar 2016

«Chantal Mouffes Om det politiske er mer tilgjengelig enn de fleste andre bøker i sjangeren kontinentalfilosofisk politisk teori, samtidig som den er teoretisk solid og presis. [...] En stor fordel med Om det politiske er at den er sterkt orientert mot bruksverdi og at den er mer tilgjengelig enn de fleste andre bøker i sjangeren kontinentalfilosofisk politisk teori, samtidig som den er teoretisk solid og presis. Om det politiske går inn i sentrale strategiske og ideologiske politiske diskusjoner på en forståelig måte, og innebærer konkrete forslag til politiske veivalg. […] Vi befinner oss derfor midt i en utprøving av enkelte av denne bokens idéer.»

Helga Forus, salongen.no 6. august 2015Les hele anmeldelsen

"Om det politiske er likevel dagsaktuell og uansett et så viktig bidrag til å forstå politikkens mekanismer at dens svakheter ikke bør tillegges avgjørende vekt. Boken er herved anbefalt."

Hans Rustad, dokument.no 20. mai 2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Chantal Mouffe (f. 1943) er opprinnelig fra Belgia og er nå professor i politisk teori ved University of Westminster. Sammen med Ernesto Laclau gav hun i 1985 ut Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. Boka presenterer det teoretiske grunnlaget for hennes demokratiteori, der spørsmål om makt og fiendskap står sentralt. Sammen blir Laclau og Mouffe gjerne presentert som bidragsytere til en fornyelse av den politiske venstresiden. Utover på 1990-tallet tok hennes agonistiske alternativ form mer eller mindre parallelt med mer empirisk rettet arbeid – særlig på høyrepopulistiske bevegelser i Europa. On The Political er hennes siste bok hvor hun tydeliggjør denne posisjonen.

Simen Andersen Øyen har mastergrad i filosofi og er stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med avhandlingen 'Multiple moderniteter' og 'multiple demokratier': en kritisk tilnærming til spørsmålet om demokratisering i Kina. Han har publisert flere artikler og blant annet vært medredaktør på antologien "Markedets fremtid" (2010) og "Humanioras fremtid" (2011).

Bøker i serien