Det medfødte språket (Heftet)

Et kapittel i den rasjonelle tenkningens historie

Serie: Cappelens upopulære skrifter 69

Forfatter:

Noam Chomsky

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 174
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Cartesian Linguistics
Oversatt av: Holmes, Inger Sverreson
Serie: Cappelens upopulære skrifter
Serienummer: 69
ISBN: 9788202534592
Kategori: Idéhistorie , Litteratur- og språkvitenskap og Filosofi
Fag: Filosofi, Idéhistorie, Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det medfødte språket

Er språk natur eller kultur?

Hva er unikt ved menneskets språkevne?

Det medfødte språket forteller om et viktig aspekt ved det å være et menneske, nemlig vårt instinkt til å lære og bruke språk. Boken er en inngangsport til Chomskys språkvitenskapelige forfatterskap.

Språkforskeren Noam Chomsky (1928–) er vår tids mest innflytelsesrike språkforsker. Han har gjennom en lang karriere tatt til orde for at menneskets språkevne er medfødt. I denne boken gjør han noen utsnitt fra språkfilosofiens historie fra Descartes til Humboldt, og argumenterer for at mennesket har en grunnleggende kreativ språkevne som skiller oss fra dyr og maskiner. Språkevnen er universell, og et viktig forskningsspørsmål for Chomsky har vært å undersøke hva denne universelle evnen faktisk består av.

Bok nr. 69 i serien Cappelens upopulære skrifter. Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og har et forord av Terje Lohndal.

Til toppen

Når noen forteller deg hvor håpløs Noam Chomsky er, kan det være greit å spørre om vedkommende har lest (og eventuelt forstått) noe av ham.
Atle Grønn, Utdanning

Andre aktuelle titler

Presse Det medfødte språket

«Cappelens skriftserie har fått namnet fordi han trassar kravet om popularisering og gjev ut viktige kulturelle milepåleskrift i original. Med Chomskys skrift er det i tillegg slik at det, som dei fleste revolusjonære påstandar, er upopulært og provoserer mange. Likevel er motstandarar, tvilarar og tilhengjarar nokså samde om at teoriane som denne vesle boka presenterer ein del av, er det mest fruktbare innspelet som er komme i moderne språkteoretisk forsking. [...] Omsetjar Inger Sverreson Holmes har gjort ein fin og grundig jobb med å bera teksten over i tilgjengeleg norsk. Forma er framleis fagspråk, men kan absolutt lesast av interesserte lekfolk.»

Arnhild Skre, Prosa 3/2017Les hele anmeldelsen

"Slik eg les Det medfødte språket er det ei bok som handlar om mykje meir enn historia til ein viss språkfilosofisk retning, nemleg om kva det djupast sett vil seie å vere menneske.[... ] Sjølv om Chomsky lenge har vore ein av dei mest kjende og siterte personane i den akademiske verda meiner eg vi framleis har mykje å lære av dei fundamentale filosofiske innsiktene hans. Særleg gjeld dette innsiktene som han legg for dagen i Det medfødte språket. Meir eller mindre medvite viser Chomsky i denne boka korleis faste strukturar og fridom føreset kvarandre gjensidig, eller kanskje meir presist, er to sider av same sak."

Alexander Myklebust, salongen.noLes hele anmeldelsen

«Men ideen om «det medfødte språket» står fast i 2017 og har gjort Chomsky til både den mest innflytelsesrike, men samtidig også den mest kontroversielle språkforskeren i historien. Det meste av kritikken skyldes imidlertid manglende førstehåndskunnskap om teorien. Når noen forteller deg hvor håpløs Chomsky er, kan det være greit å spørre om vedkommende har lest (og eventuelt forstått) noe av Chomsky. [...] tilfredsstillende å ha lest Chomsky i original enten man skal beundre ham blindt eller kritisere ham hemningsløst.»

Atle Grønn, Utdanning 5/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Bøker i serien