Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: The Sociologcal Imagination, The power elite et al.
Oversatt av: Dunker, Anders
Serie: Cappelens upopulære skrifter
Serienummer: 82
ISBN: 9788202718725
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Idéhistorie , Filosofi , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Filosofi, Idéhistorie, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Essays i sosiologi

Amerikaneren C. Wright Mills (1916-1962) var sosiologiens enfant terrible, en storkjeftet bråkmaker som la seg ut med alle, men han var også en visjonær tenker på vegne av sosiologien og samfunnsvitenskapene. Mest berømt ble Mills for boken om The Sociological Imagination fra 1959. Hans ideer om den sosiologiske fantasien har inspirert flere generasjoner av samfunnsvitere og innledningskapitlet i boken er inkludert i denne essaysamlingen.

Mills skrev om en lang rekke temaer, og denne samlingen tekster gir et innsyn i det mangfoldige ved hans tenkning. Her er en analyse av maktstrukturen i det amerikanske samfunnet, en kritikk av liberal tenkning og en teori om massemedia og offentlig opinion. Essaysamlingen inkluderer også en lite kjent tekst av Mills: en kritisk, men likevel positivt imøtekommende omtale av Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Essays i sosiologi

«At Cappelen utgir sentrale tekster av C. Wright Mills, oversatt av Anders Dunker og Rune Åkvik Nilsen, må sees som et bidrag i diskursen om fagets utvikling, et perspektiv som illustreres i et innsiktsfullt forord av Åkvik Nilsen. Tekstene gir grunnlag for refleksjoner over hva Mills kan lære oss i dag og over hvilke utfordringer sosiologien står overfor.»

Ivar Frønes, Norsk sosiologisk tidsskrift 6/2022Les hele anmeldelsen

«[Det er] gledelig at vi nå har fått en utgivelse på norsk av noen av C. Wright Mills’ viktigste tekster. Boka bør ønskes velkommen både av sosiologer og av andre med interesse for sosiale, politiske og historiske forhold.»

Lars Bugge, Klassekampen 4. juni 2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

C. Wright Mills (1916-1962) var en amerikansk sosiolog og professor i sosiologi ved Columbia University fra 1946 – 1962. Han var en av 1900-tallets sentrale sosiologer som særlig var opptatt av maktfordelingen i samfunnet, sosial lagdeling og forholdet mellom kultur og personlighet. Mills var ofte kontroversiell og samfunnskritisk. Viktige bøker han skrev var blant andre White Collar (1951), The Power Elite (1956) og The Sociological Imagination (1959).

Bøker i serien