Kunnskap for et tryggere samfunn? (Fleksibind)

Norsk politiutdanning 1920-2020

Forfatter:

Hjørdis Birgitte Ellefsen, Vanja Lundgren Sørli og Marit Egge (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202704001
Kategori: Politifag og kriminalomsorg , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Politifag og kriminalomsorg
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunnskap for et tryggere samfunn?

Kunnskap for et tryggere samfunn er Politihøgskolens motto. I denne boka gjøres mottoet om til et spørsmål; 21 forfattere ser nærmere på politiutdanningens 100-årige historie, og drøfter hvilken rolle Politi(høg)skolen har spilt, og kan spille, med tanke på å sikre tryggheten i samfunnet vårt.

Med utgangspunkt i et hittil uutforsket kildemateriale, undersøker forfatterne hva slags aktører, interesser og ideologier som har formet politiutdanningen. Hvem har vært politiutdanningens målgruppe? Hva slags fag og ferdigheter har politistudentene blitt undervist i? Og hvilke kunnskaps- og læringssyn har politiutdanningen basert seg på? Boka viser hvordan politiutdanningen har utviklet seg som et resultat av skiftende interesser, verdier, ideologier og kunnskapssyn. I sum gi boka grunnlag for en dypere og bredere forståelse av hvilken rolle politiutdanningen har spilt i formingen av politiet, både som profesjon og som samfunnsaktør.

Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020 byr på ny kunnskap og tankevekkende perspektiver for alle som er opptatt av politiets historie og samfunnsrolle.

Til toppen

Forfatter(e)

Vanja Lundgren Sørli har doktorgrad i kriminologi fra Stockholms universitet (2005) og hun har arbeidet som førsteamanuensis ved Politihøgskolen Kongsvinger fra 2011-2013. Hun ble deretter studieleder samme sted. De siste årene har Sørli også vært leder for forskergruppen Politireform og prosjektleder for Politiutdanningen 100 år i 2020.

Christin Thea Wathne er seniorforsker og forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – storbyuniversitetet. Wathne har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015 og har blant forsket på reformer i politiet, ledelse, New Public Management, organisasjonslæring, målstyring og ulike arbeidsmiljøspørsmål.

Bjørn Barland (f. 1961) er idrettsviter (dr.scient) fra Norges idrettshøgskole og ansatt som førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo. Han har siden 1992 forsket på doping som et sosialt fenomen og har vært en viktig faglig talsmann for antidopingarbeid og kunnskap om dopingkultur i mer enn 25 år. I 1997 var han med å evaluere Norges antidopingarbeid i forhold til Europarådets antidoping-konvensjon og i perioden 2003-2005 var Barland prosjektleder for det som ble kalt «Dopingtelefonen» ved Aker universitetssykehus.

Steinar Fredriksen (f. 1963) er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han arbeider med strafferett, straffeprosess, politirett og alminnelige offentligrettslige spørsmål. Han har tidligere utgitt en rekke publikasjoner innenfor disse områdene, derunder flere lærebøker.

Brita Bjørkelo er psykolog, PhD, og professor (organisasjonspsykologi og politivitenskap) ved Politihøgskolen. Hun leder forskningsprosjekter som «A matter of facts» (NFR 2020-2025) som undersøker hvordan bruk av digitale verktøy og plattformer påvirker hva som får status som fakta og kunnskap i det norske politiet, «Mangfold i utdanning og etat» (2015–) som ser på hvordan politiansatte opplever ledelse i politiet, sitt arbeidsmiljø og sine karrieremuligheter, og «Etikk, sosiale medier og lærerutdanning» (2010–) som tar for seg utvikling og digitalisering i utdanning og profesjon. Bjørkelo ledet tidligere FIKS-prosjektet (NFR 2015–2018) som jobbet for kjønnsbalanse i toppstillinger i forskning ved Politihøgskolen, og forskergruppen «Organisasjon og ledelse».