Jan Messel

Jan Messel

Jan Messel er forsker og historiker ved Senter for profesjons­studier, OsloMet – Storbyuniversitetet. Våren 2021 avsluttet han et prosjekt om OsloMets historie. Forskningsvirksomheten har spent over utdanningshistorie, profesjonshistorie og fag­forenings­historie. Doktoravhandlingen handlet om LOs forhold til «de nye gruppene», og han har skrevet flere bøker om fagforenings­historie, blant annet Samling og Strid. Norsk Tjenestemannslag 1947 – 1997 og I velferdsstatens frontlinje. Barneverns­pedagogers, sosio­nomers og vernepleieres historie.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform