Celine Pedersen

Celine Pedersen

Celine Pedersen er historiker med master fra 2020 ved Universitet i Oslo. Hun er spesielt interessert i kvinne- og kjønnshistorie, kulturhistorie og politihistorie. Hun er for øyeblikket prosjektmedarbeider på Politihøgskolen i for­bindelse med 100 års-jubileet, hvor hun har forsket på politi­studentene i et historisk perspektiv og utviklingen av opera­tive fag i politiutdannelsen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform