Per Ole Johansen

Per Ole Johansen er kriminolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet spesialområder innen politihistorie og Holocoust-forskning, organisert og økonomisk kriminalitet. Johansen har bidratt med et substansielt antall bøker og fagartikler på sine felt.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform