Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo er psykolog, PhD, og professor (organisasjonspsykologi og politivitenskap) ved Politihøgskolen. Hun leder forskningsprosjekter som «A matter of facts» (NFR 2020-2025) som undersøker hvordan bruk av digitale verktøy og plattformer påvirker hva som får status som fakta og kunnskap i det norske politiet, «Mangfold i utdanning og etat» (2015–) som ser på hvordan politiansatte opplever ledelse i politiet, sitt arbeidsmiljø og sine karrieremuligheter, og «Etikk, sosiale medier og lærerutdanning» (2010–) som tar for seg utvikling og digitalisering i utdanning og profesjon. Bjørkelo ledet tidligere FIKS-prosjektet (NFR 2015–2018) som jobbet for kjønnsbalanse i toppstillinger i forskning ved Politihøgskolen, og forskergruppen «Organisasjon og ledelse».

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5