Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo er psykolog, ph.d., og professor (i organisasjonspsykologi og politivitenskap) ved Politihøgskolen, der hun forsker på politiets ledelse, arbeidsmiljø og organisasjon. Hun leder forskningsprosjekter som «A matter of facts» (NFR 2020-2025), «Mangfold i utdanning og etat» (2015-) og «Etikk, sosiale medier og lærerutdanning (2010-). Bjørkelo ledet tidligere FIKS-prosjektet (NFR 2015-2018) som jobbet for kjønnsbalanse i toppstillinger innen forskning ved Politihøgskolen og forskergruppen «Organisasjons og ledelse».

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5