Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo er psykolog, PhD, og professor ved Politihøgskolen. Hun er involvert i forskningsprosjekter om blant annet varsling, politiledelse, arbeidsmiljø og karriereutvikling. Hun leder forskergruppen og forskningsprosjektet POLFLOW (NFR- støttet) som undersøker hvordan bruk av digitale verktøy og plattformer påvirker hva som får status som fakta og kunnskap i det norske politiet, dessuten forskningsprosjektet «Mangfold i utdanning og etat» (2015–), og prosjektet «Etikk, sosiale medier og lærerutdanning» (2010–). Bjørkelo ledet tidligere FIKS-prosjektet (NFR 2015–2018) som jobbet for kjønnsbalanse i toppstillinger i forskning ved Politihøgskolen, og forskergruppen «Organisasjon og ledelse».

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4