Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne er forsker I og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er sosiolog og har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo og har blant annet forsket på reformer i politiet, ledelse, New Public Management, organisasjonslæring, målstyring og ulike arbeidsmiljøspørsmål.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform