Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård er førsteamanuensis ved Politihøgskolen avd. Bodø og har doktorgrad i sosiologi. Hun underviser blant annet i vitenskapsteori og forskningsmetode, akademisk oppgaveskriving og kunnskapsbasert politiarbeid og har gjennom flere år deltatt i forsknings- og utviklingsarbeid ved skolen. Handegård har blant annet forsket på kunnskapsbasert forebygging i den nye politiorganisasjonen (i samarbeid med Charlotte Ryen Berg 2018–2020).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform