Marit Egge

Marit Egge

Marit Egge er sosiolog og er tilknyttet forsknings­avdelingen ved Politihøgskolen i Oslo. Forskningsinteressene er todelt, den ene tilhører ungdoms­forskningsfeltet og om­handler kriminalitets­forebygging og alternative reaksjons­former. Den andre tar et mer overordnet samfunnsperspektiv og tematiserer befolkningens tillit til politiet, rekruttering og mangfold.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform