Steinar Fredriksen
© Ellen Hamremoen/PHS

Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen. Han var jurist og forsket på ulike temaer innen strafferett, straffeprosess, forvaltningsrett og politirett, særlig med relasjonen mellom individ og myndigheter som overordnet tema. Han publiserte i 2020 en bok med tittelen «Rettsstat og nødstilstand», som handler om hvilken adgang myndighetsorganer har til å bruke inngrep overfor individene med grunnlag i nødrett.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform