Steinar Fredriksen
© Ellen Hamremoen/PHS

Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen. Han var jurist og forsket på ulike temaer innen strafferett, straffeprosess, forvaltningsrett og politirett, særlig med relasjonen mellom individ og myndigheter som overordnet tema.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform