Steinar Fredriksen
© Ellen Hamremoen/PHS

Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen (f. 1963) er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han arbeider med strafferett, straffeprosess, politirett og alminnelige offentligrettslige spørsmål. Han har tidligere utgitt en rekke publikasjoner innenfor disse områdene, derunder flere lærebøker.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform