Kjersti Eckblad

Kjersti Eckblad

Kjersti Eckblad er førstelektor/cand.paed. ved etter- og videreutdanning på Politihøgskolen. Hun har utviklet og gjennomført instruktørutdanninger siden 2003. Hun har jobbet mye med instruktører i politioperative disipliner, og forsket på instruktørrollen og dens muligheter og ut­fordringer siden 2013.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform