Politireformer (Heftet)

Idealer, realiteter, retorikk og praksis

Forfatter:

Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 392
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202609016
Kategori: Organisasjon og ledelse og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Politireformer
Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis kaster et kritisk blikk på de mange politireformene som har vært gjennomført i Norge. Hva er retorikk og hva er realiteter i disse reformprosessene? Hvordan ser praksis ut, målt opp mot reformenes idealer og myndighetenes målsettinger? Hva kan vi lære av pågående og gjennomførte politireformer, og hvordan vil den såkalte Nærpolitireformen påvirke politiets rolle og oppgaver i framtida?

For å belyse de norske reformprosessene tar boka for seg politireformer i Danmark, England, Nederland, Skottland og Sverige. Disse landenes politistyrker tilhører, i likhet med den norske, alle den anglosaksiske polititradisjon. Det er derfor hensiktsmessig å samle erfaringer fra disse landenes reformer for å forstå det som skjer i vårt eget land. I tillegg drøftes politireformene i lys av reformprosesser i øvrige deler av norsk, offentlig sektor.

Boka henvender seg til studenter, forskere og praktikere innenfor politiet, men boka vil også ha stor interesse for studenter og forskere innenfor fag som statsvitenskap, kriminologi, ledelsesutdanning, sosiologi og jus.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Politireformer
«Jeg sitter igjen med et klart inntrykk av at selv om reformen var et nødvendig grep både politisk og administrativt synes den å være basert på et sviktende grunnlag. [...] Boka anbefales for alle som er interessert i kunnskap om Nærpolitireformen og i utviklingen av fremtidens politi.»Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag, politilederen.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Forskere slår alarm om norsk politi
Les intervju på TV2.no

Forskere mener Nærpolitireformen har blitt en fjernpolitireform
Les sak på NRK.no / Se sak på NRK Dagsrevyen (fra 5:40)

Nærpolitireformen tvinger fram endringer i politiets idealer
Les kronikk av redaktørene på Politiforum.no

- Kravet om to per 1000 betyr noe annet i dag enn for kort tid siden
Les intervju med redaktørene på Politiforum.no 8. februar 2019

 

Til toppen

Forfatter(e)
Vanja Lundgren Sørli har doktorgrad i kriminologi fra Stockholms universitet (2005) og hun har arbeidet som førsteamanuensis ved Politihøgskolen Kongsvinger fra 2011-2013. Hun ble deretter studieleder samme sted. De siste årene har Sørli også vært leder for forskergruppen Politireform og prosjektleder for Politiutdanningen 100 år i 2020.
Paul Larsson har doktorgrad i kriminologi og er professor ved Politihøgskolen i Oslo, hvor han har vært ansatt i Forskningsavdelingen siden 2003. Før det var han seksjonssjef i Politidirektoratet. Fram til 2013 var han gjesteprofessor i politivitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö. Larsson har publisert en rekke artikler og bøker om ulike politifaglige emner.
Helene O. I. Gundhus er professor ved Politihøgskolen i Oslo, og har siden 2006 vært ansatt i Forskningsavdelingen. Hun har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo i 2006. Gundhus har publisert en rekke arbeider på temaer som IKT og kunnskapsarbeid i politiet, profesjonalisering av politirollen og forebyggende politiarbeid.
Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap, ansatt ved Høgskolen i Innlandet og ved Høyskolen Kristiania. Tranøy har en mastergrad fra London School of Economics og doktorgrad og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. I 2006 mottok Tranøy Brageprisen for boken Markedets makt over sinnene.

Christin Thea Wathne er seniorforsker og forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – storbyuniversitetet. Wathne har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015 og har blant forsket på reformer i politiet, ledelse, New Public Management, organisasjonslæring, målstyring og ulike arbeidsmiljøspørsmål.