Ivar Husby

Ivar Husby er politiinspektør og ledet Etterforskningsseksjonen ved Politihøgskolens Etter- og videreutdanningsavdeling mellom 2009 og 2019. Han har politifaglig bakgrunn med tjenestetid blant annet ved Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Justisdepartementet og POD.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform