Marie-Louise Damen

Marie-Louise Damen

Marie-Louise Damen er førsteamanuensis i kvantitative forskningsmetoder på forskningsavdelingen ved Politi­høgskolen. Hun forsker på politiutdanning og leder forsker­gruppen Politiutdanning, læringsmiljø og studenter. Som sosio­log er hun interessert i hvordan sosiale skillelinjer i sam­funnet påvirker sosialt-kulturell deltakelse av ulike sort i ut­danning, protest og kunst. Siden oktober 2017 har hun vært involvert i det internasjonale forskningsprosjektet «Recruitment, Education and Careers in the Police» (RECPOL).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform