Jon Strype

Jon Strype er førsteamanuensis ved forsknings­avdelingen på Politihøgskolen. Han er psykolog, og har kompetanse innen forskningsmetoder og statistisk analyse. Innen politiforskning er han blant annet interes­sert i politiutdanning før og nå, og er også opptatt av forholdet mellom politi og borgere. Ved siden av forsk­ning og undervisning på masterutdanningene, er han også faglig leder for Politihøgskolens kvalifiseringsgruppe for ph.d.-kandidater.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform