Vidar Halvorsen

Vidar Halvorsen

Vidar Halvorsen er statsviter (cand.polit.) og ansatt som professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med temaer innenfor politisosiologi, rettsteori, strafferettsfilosofi, vitenskapsteori og profesjonsetikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform