En smak av forskning (Heftet)

Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt

Forfatter:

Ingvill Stuvøy, Gunhild Tøndel og Aksel Tjora (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709426
Kategori: Metode og studieteknikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En smak av forskning

Bacheloroppgaven er for mange studenter den første øvelsen i å formulere, utforme, gjennomføre og dokumentere et helt eget forskningsprosjekt. Det er en oppgave som det ofte knyttes mange forventninger til, og som også medfører en del usikkerhet: hva skal til for å skrive en god bacheloroppgave? En smak av forskning er skrevet som en støtte i arbeidet med bacheloroppgaven. Boka tar for seg prosessen fra start til slutt, og avmystifiserer hva det vil si å gjennomføre og skrive en bacheloroppgave.

En smak av forskning samler bidrag fra en rekke vitenskapelig ansatte som jobber med veiledning av studenter innenfor samfunnsvitenskapelige emner ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og innledes med bidrag fra studenter som nylig er ferdige med sine oppgaver. Boka tar også for seg tema som design, problemstilling, litteraturbruk, akademisk skriving, veileders rolle, etikk, oppgavens innledning, litteraturbruk og referanser, bruk av teori og data, og ulike metodiske tilnærminger, og sist, men ikke minst, hvilke kriterier som brukes for å vurdere slike oppgaver.

Gjennom hele boka vektlegger forfatterne hva som er gode valg innenfor ulike prosjektdesign. Boka kan derfor leses som en utvidet veileder, med den gjennomførbare, kreative og solide bacheloroppgaven som mål.

En smak av forskning henvender seg til studenter som skal skrive bacheloroppgave innenfor samfunnsvitenskapelige fag, og vil også være av interesse for veiledere av bachelor- og masteroppgaver.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ingvill Stuvøy er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes primære forskningsinteresser er reproduksjon, teknologi og økonomi, og ulikhet og velferd. Hun underviser og veileder både på bachelor- og masternivå i sosiologi.

Gunhild Tøndel er førsteamanuensis i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Tøndels primære forskningsfelt er velferd, teknologi og kunnskap, særlig knyttet til kvalitative problemstillinger om måling og telling, styring og organisering, og helse- og omsorgstjenestenes hverdag.

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier og studier av fellesskap i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer, og han har også jobbet mye med utvikling av kvalitative forskningsmetoder.

Hilde Bjørkhaug arbeider som forsker I ved Norsk senter for Bygdeforskning. Bjørkhaug har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i forskning på ulike aspekter av landbruket, som restrukturering, bærekraftig landbruks- og matsystem og organisatoriske endringer. Kjønnsperspektiv har vært sentralt i mange prosjekter, både når det gjelder kjønn og forvaltning av naturressurser, og kvinners stilling og rolle i landbruket og landbrukets organisasjoner. Bjørkhaug er medlem av styret for RC40, forskningsgruppen for mat og landbruk i den internasjonale sosiologiforeningen, og i redaksjonsrådet for Journal of Rural Studies.

Arild Blekesaune er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning.

Finn Ove Båtevik er professor ved Høgskulen i Volda/Møreforsking.

Bjarte Folkestad (f. 1981) har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og er nå professor ved Høgskulen i Volda. Folkestad har blant annet forsket på lokaldemokrati, valg, politiske partier og sivilsamfunn. Han har vært med på en rekke forskningsprosjekter innenfor disse emnene. Folkestad er for tiden arbeidspakkeleder i forskningsprosjektet "SMART PLAN Bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser", samt prosjektdeltaker i Lokalvalgsundersøkelsene 2019 og 2023.

Irene Trysnes (PhD) er førsteamanuensis i samfunnsfagsdidaktikk ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsområde er innenfor religionssosiologi og samfunnsfagsdidaktikk. Hun har tidligere forsket på ungdom og festivalreligiøsitet, unge alternativt religiøse og kristne ungdomsmiljøer.

Mariann Villa er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.