Roar Stokken

Roar Stokken

Roar Stokken er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, institutt for sosialfag og førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen. Han har en doktorgrad om opplæring av pasienter og pårørende, og forskningen hans kretser i stor grad rundt læring i organisasjoner. Han er utdannet allmennlærer og har mye rettledningserfaring fra bachelor- og masteroppgaver.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1