Aksel Tjora
© Aksel Tjora

Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Han arbeider med utvikling av interaksjonsteorier, ved studier av randsoner, for eksempel mellom det private og det offentlige og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap. Han har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innenfor slike temaer og innenfor kvalitativ forskningsmetode.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2