Katrine Larsson

Katrine Larsson

Katrine Larsson er mastergradsstudent på studiet likestilling og mangfold ved NTNU Trondheim. Hun har tidligere tatt en bachelorgrad i sosiologi ved samme universitet. Bacheloren hennes handlet om integrering av flyktninginnvandrere i Trondheim. Hun er opptatt av temaene klima, innvandring, reproduksjon, familieplanlegging, feminisme, likestilling og kulturforskjeller. Hun har forsket mest kvalitativt gjennom studier og gjennom sin deltakelse i prosjekt på Sosiologisk Poliklinikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1