Skrivetips for studenter (Heftet)

Forfatter:

Marit Segbø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 82
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202697709
Kategori: Metode og studieteknikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skrivetips for studenter

Skrivetips for studenter er håndboken for deg som skal skrive oppgaver i høyere utdanning. Boken er som en utstrakt hånd som støtter deg hele veien fra start til fullføring i akademisk oppgaveskriving. På en lettfattelig, men samtidig grundig måte, blir du ledet gjennom hele skriveprosessen.

I boken får du blant annet tips om
• forberedelser til skriveprosessen
• hvordan lure en skrivesperre
• hva som gjør en oppgave god
• hva som gjør en tekst god

Skrivetips for studenter er nyttig for studenter innen de fleste fagretninger som skal skrive semesteroppgaver, bacheloroppgaver eller masteroppgaver. Tipsene kan også være til nytte for studenter ved fagskoler.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Skrivetips for studenter

Direkte, konkrete og konstruktive skrivetips 31.01.2021

«Etter mitt syn skiller denne boka seg fra annen tilsvarende litteratur, basert på to forhold. Det første forholdet er at forfatteren er gjennomført når det gjelder å snakke direkte til studenten. Ikke for et øyeblikk avviker hun fra dette prinsippet. Hun snakker om hvordan studenten skal forstå det akademiske prinsippet, og hva som er lurt å gjøre i arbeid med skriftlige, akademiske tekster.

Det andre forholdet handler om at når forfatteren på stødig vis leder studenten gjennom de ulike perspektivene og skrivefasene ved akademisk oppgaveskriving, så gjøres det i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Det betyr at forfatteren lykkes med å binde prosess og produkt gjennom spisset teoretisk informasjon på den ene siden, og introduksjon av mentale og praktiske aktiviteter på den andre. Studenten opplyses helt konkret om hvordan hun kan gå fram for å arbeide fram et produkt, og forfatteren holder seg hele tiden til saken og illustrerer poengene med relevante eksempler. Det hele er elegant utført.»

Ingrid Cathrin Nordli, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Til toppen

Forfatter(e)

Marit Segbø er utdannet retoriker og bruker mye tid på å jobbe med tekst og produsere tekst. Hun har fordypning i tekstvitenskap og sakprosa, og brenner for å hjelpe studenter gjennom skriveprosessen.