Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg

Katja H-W Skjølberger førstelektor i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder. Skjølberg underviser i internasjonale forhold, samt fagdidaktikk og samfunnskunnskap i lektorutdanningen 8–13. Hennes forskningsinteresser er innenfor skole- og ungdomsforskning, samfunnsfag og fagdidaktikk, terrorisme og radikalisering. Hun er spesielt interessert i samfunnsfagets rolle i forebyggingen av utenforskap, ekstreme holdninger og handlinger.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1