En kort introduksjon til Carl von Clausewitz (Heftet)

Krigens filosof

Serie: En kort introduksjon 

Forfatter:

Harald Høiback

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: En kort introduksjon
ISBN: 9788202712266
Kategori: Historie , Filosofi , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Filosofi, Historie, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz (1780-1831) er først og fremst kjent for sitt militærteoretiske storverk Om krigen, den kanskje viktigste boken som noen gang er skrevet om krigføring. Fortsatt er Clausewitz pensum ved en lang rekke militærakademier, samtidig som han er et sentralt referansepunkt i militærfaglige og politiske diskusjoner om krig, fred og sikkerhetspolitikk.

Hvem var egentlig Clausewitz? Og hvorfor fikk boken han skrev så store ringvirkninger på ettertidens tenking omkring krigens natur?

I denne korte introduksjonsboken til Carl von Clausewitz besvarer Harald Høiback disse spørsmålene gjennom en presentasjon og drøfting av Clausewitz´ livshistorie, verket han skrev, den turbulente samtiden han virket i og tenkerne han forholdt seg til.

Som forfatteren viser, tjenestegjorde Clausewitz sammen med noen av Europas største militære begavelser. Men som prøyssisk offiser ble han også gjentatte ganger ydmyket av den aller største av dem, Napoleon Bonaparte (1769-1821). Det var denne erfaringsbakgrunnen, som, sammen med hans sjeldne analytiske evner, gjorde Clausewitz i stand til å skrive et verk som har fått status som en levende klassiker innenfor militærteorien.

Til toppen

[Høiback] gyver løs på oppgaven med en tillitvekkende blanding av respekt og entusiasme. Men hans prosjekt er altså pedagogens – å formidle og belyse de mest sentrale innsiktene fra selve giganten innenfor militær tenkning og vitenskap. [...] Resultatet er da også blitt meget bra.
Sverre Diesen, Norsk Militært Tidsskrift

Andre aktuelle titler

Presse En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

«Boken erbjuder en både lättläst och tilgänglig biografi över Clausewitz liv och verk, och en insiktsfull studie av bokens verkningshistoria in i vår tid. [...] Tills vidare får vi fortsätta brottas med Clausewitz. Lyckligtvis kan vi numera göra det även på norska- och med en utmärkt introduktion av Harald Høiback.»

Gunnar Åselius, Militærhistorisk tidsskrift 2021

«Harald Høiback har nedlagt ett verkligt omfattande arbete som förtjänar att elogeras. Han har lyckats med konststycket att skriva mycket intresseväckande om ett till lika delar komplicerat ämne som en dito personlighet. Han har dessutom lyckats med konststycket att skrive en lättläst bok. En stor bedrift, då en penna förd i samma ämne lätt hade kunnat åstadkomma ett tämligen svårforcerat aktstycke. På dette sätt kan Høibacks bok karakteriseras som en aptitretare.»

Tommy Jeppson, Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 1/2022

«Over 219 sider giver Høiback læseren en fint doseret og velbalanceret indføring i Clausewitz’ tænkning, og i hvordan Vom Kriege blev til [...] En særlig styrke ved Harald Høibacks meget velskrevne introduktion til Clausewitz og Vom Kriege er at finde i præsentationen af den gamle prøjser som filosof. [...] Den er skrevet med en bred læserskare for øje, og sproget er på befriende vis renset for militær jargon og fagudtryk.»

Jens Ringsmose, krigsvidenskab.dk 10. oktober 2021Les hele anmeldelsen

«Han mestrer skrivekunsten, og klarer å flette inn humor også. [...] Det er svært få som kan skrive en slik bok med dette temaet, på en slik mesterlig måte - gratulerer Harald Høiback! [...] Denne boken anbefaler jeg virkelig alle å lese.»

Einar Holst Clausen, Offisersbladet 4/2021

«Høibacks pedagogiske grep er at han foretar en kronologisk gjennomgang av Clausewitz’ liv slik man gjerne gjør med biografier, men der de mest sentrale idéene hans lanseres og drøftes i forbindelse med de begivenheter i hans liv som mest sannsynlig ga støtet til dem. Diskusjonen av de forskjellige tankene og begrepene mykes dermed opp av rene biografiske og historiske skildringer, og dette er meget vellykket. [...] Høibacks forsøk på å gi alminnelig skolerte og interesserte lesere et inntrykk av hva Clausewitz har ment og ikke ment med Om Krigen [er sannsynligvis] det mest vellykkede på norsk til nå.»

Sverre Diesen, Norsk Militært Tidsskrift 3/2021

«[Høiback] har skrevet en fascinerende og leservennlig innføring på knapt 200 sider. Høiback har ingen hemninger med lærde henvisninger til hvordan Clausewitz var påvirket av Newton og Hegel, uten at det virker påklistret eller pompøst. Pennen flyter lett i et forståelig språk.»

Øyvind Østerud, Klassekampen 7. august 2021

Til toppen

Intervju
Forfatter(e)

Harald Høiback er oberstløytnant, professor og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Ved siden av sin militære utdannelse har han en mastergrad i historie fra University of Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Bøker i serien