En kort introduksjon til husmannsvesenet (Heftet)

Serie: En kort introduksjon 

Forfatter:

Nils Olav Østrem

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
Serie: En kort introduksjon
ISBN: 9788202759001
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En kort introduksjon til husmannsvesenet

En kort introduksjon til husmannsvesenet er den første samla vitskaplege framstillinga om husmannen og hans kår på 100 år. Boka nyanserer det generelle biletet og oppfatningane av husmannsvesenet.

Midt på 1800-talet utgjorde husmennene den nest største samfunnsgruppa i landet. Dei økonomiske levekåra og livsvilkåra deira varierte mykje. Nils Olav Østrem riv seg laus frå dei sterkt forenklande kategoriane som blei skapte for hundre år sidan, og gir i denne boka ei ny og meir mangfaldig tolking.

Husmannen var underordna gardbrukarane og jordeigarane. Som leigar av jord var han prisgitt bondepaternalisme, embetskontroll og tidvis fattighjelp. Husmannsfolk greidde likevel å arbeida seg fram som moderne menneske med kjernefamilie, gründerskap og innovasjon som delar av deira verdigrunnlag. Gjennom flittig arbeid og spesialisering på og utanfor husmannsplassane vann husmennene seg rom og integrering i lokaløkonomien.

Plass-systemet forsvann ganske umerkeleg ved at det «overlevde» gjennom overgangar til småbruk, bureising og mangearta jordbruksdrift på 1900-talet. Først med vedvarande strukturrasjonalisering innan landbruket etter 1950 står ein i våre dagar innføre valet om heilt å forlata kombinasjonsbruket og dei mange syslane og verksemdene husmannsvesenet representerte.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse En kort introduksjon til husmannsvesenet

«Den korte introduksjonen som denne boken er ment å være, blir på en, to, tre en solid innføring i norsk historie; en del av historien som ofte blir glemt fordi den ikke snakkes om. Den som vil vite mer kan lese Østrems meget velskrevne bok.»

Jørn-Kr. Jørgensen, Bokstaver.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Nils Olav Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Forskingsområda hans er migrasjonshistorie og regional historie.

Bøker i serien