En kort introduksjon

Bøker i serien

I serien En kort introduksjon ... gir noen av landets fremste historikere faglig oppdaterte innføringer i sentrale temaer innenfor norsk og internasjonal historie. Bøkene retter seg både mot studenter og et allment publikum.

Omslagsdesign ved Kristin Berg Johnsen.

 

... Hvor mange flere bind det blir, og hva de skal handle om, finner jeg ingen opplysninger om, men dersom de alle holder det samme nivået som boka om Snorre, får vi håpe det blir mange. Boka er en skikkelig god introduksjon!

Aasne Jordheim, Forskerforum

Bøker i serien