En kort introduksjon

Bøker i serien

I serien En kort introduksjon ... gir noen av landets fremste historikere faglig oppdaterte innføringer i sentrale temaer innenfor norsk og internasjonal historie. Bøkene retter seg både mot studenter og et allment publikum.

Omslagsdesign ved Kristin Berg Johnsen.

Bøker i serien