Læringspotensial (Heftet)

Inkluderende skolemiljø

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Kjell Skogen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 112
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202598129
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Læringspotensial

I denne boken drøftes fem ulike perspektiver ved læringspotensial gjennom følgende spørsmål:

  • Hva er læringspotensial, og hvordan forstå dette med utgangspunkt i et inkluderende skolemiljø?
  • Hvilke faktorer utenfor skolen påvirker elevens potensial for læring?
  • Hvordan kan viljestyrke fremme elevens læringspotensial?
  • Hvordan kan læreren bidra til å fremme elevenes læringspotensial?
  • Hvilken sammenheng er det mellom potensial for læring og psykisk helse?
Læring kan forstås som en prosess som pågår i hele individets oppvekst og voksne liv. Potensial for læring ligger i alle mennesker, men hvor langt et menneske kan nå gjennom en læringsprosess, vil variere fra individ til individ. Skolen utfordres til å identifisere læringspotensial og til å tilrettelegge for eleven basert på en slik identifisering.

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Mirjam Harkestad Olsen arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.
Kjell Skogen er professor emeritus, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Faglig hovedfokus har vært ledelse og innovasjon frem mot en skole for alle. Eneforfatter, og/eller kapittelforfatter av et tyvetalls bøker. leder av institutt for spesialpedagogikk i tilsammen 13 år. Konsulent for den indonesiske regjering i regi av Verdensbanken. Forskningsopphold blant annet ved Harvard University og London Scool of economics and political science.
Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år med temaer som mobbing i skolen og mobbeatferd i barnehagen, psykisk helse blant barn og tilpasninger for barn og unge med stort læringspotensial. Idsøe disputerte for sin doktorgrad i 2006 over temaet «Identifisering av elever med akademisk talent i skolen».
Sven Nilsen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser har over flere år vært konsentrert om området spesialundervisning og tilpasset opplæring, sett i et utdanningspolitisk og didaktisk perspektiv. Samspillet mellom tilpasning gjennom ordinær opplæring og spesialundervisning står sentralt. Nilsen var i flere år leder for forskergruppen «Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv», og deltar nå i forskningsprosjektet «Spesialpedagogisk innsats – intensjoner, praksis og erfaringer».