Kjell Skogen

Kjell Skogen

Omtale
Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han arbeider med utfordringene knyttet til tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Han benytter innfallsvinkler som kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og entreprenøriell ledelse. Han har publisert en rekke bøker, bokkapitler og artikler, samt vært en mye benyttet foreleser og foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.
Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5