Relasjonsledelse (Heftet)

Serie: Inkluderende skolemiljø 

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 116
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende skolemiljø
ISBN: 9788202598143
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Relasjonsledelse

Relasjonsledelse har stor betydning i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø. Som profesjonell yrkesutøver har læreren et ansvar for å skape gode relasjoner både mellom seg og elevene og elevene imellom. Boken fokuserer på hvordan læreren kan ivareta dette ansvaret på en måte som tar vare på elevenes behov for trivsel, læring og utvikling. I boken drøftes fem ulike perspektiver ved relasjonsledelse gjennom følgende spørsmål:

  • Hvordan kan relasjonsledelse forstås i et dannelsesperspektiv?
  • Hvordan kan læreren gjennom kommunikasjonsferdigheter utvikle gode relasjoner til elevene?
  • Hva tenker lærere om relasjons- og samhandlingsprosesser i skolen?
  • Hvordan er lærerens mot viktig i relasjonene med elevene?
  • Hva sier elever i videregående skole om lærerens relasjonsledelse?
Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Til toppen

Andre utgaver

Relasjonsledelse
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.

Rigmor Mikkelsen er førstelektor i pedagogikk og arbeider ved grunnskolelærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har publisert flere arbeider i tilknytning til profesjonsfeltet lærerutdanning og har vært medforfatter av en fagbok om psykososialt miljø i skolen. Hun har tidligere jobbet som lærer i grunnskolen.

Jorun Buli-Holmberg er ansatt som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og har også en stilling som professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområder er spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid, tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring og psykososiale vansker og lærevansker. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og lærebøker innenfor disse områdene. Buli-Holmberg er tilknyttet flere forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Kari Pauline Longva er høgskulelektor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Ho har erfaring frå grunnskule og høgskule og som pedagogisk psykologisk rådgivar.

Bøker i serien