Psykososialt læringsmiljø (Heftet)

Serie: Inkluderende skolemiljø 

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 146
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende skolemiljø
ISBN: 9788202598136
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Psykososialt læringsmiljø

I denne boken legges det vekt på det psykososiale miljøet, som er et svært aktuelt begrep i skolepolitikken. Kapitlene kretser rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Fem ulike perspektiver ved psykososialt miljø drøftes gjennom følgende spørsmål:

 • Hva er psykososialt miljø og hvordan blir begrepet tatt i bruk i ulike styringsdokumenter?
 • Hvordan opplever elever seg selv i relasjon til jevnaldrende og hvordan kan lærere bistå elevene i deres psykososiale utvikling?
 • Hva kan vi lære av fortellinger fra minoritetsspråklige elever, der fortellingene er analysert ut fra teorier om inkludering og marginalisering?
 • Hva er betydningen av lærerstøtte når elever har vært utsatt for mobbing?
 • Hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt psykososialt miljø?
Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Læringsledelse

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.)

  Heftet
 • Læringspotensial

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Kjell Skogen (red.)

  Heftet
 • Relasjonsledelse

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen (red.)

  Heftet
Forfatter(e)

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.

Jorun Buli-Holmberg er ansatt som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og har også en stilling som professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområder er spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid, tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring og psykososiale vansker og lærevansker. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og lærebøker innenfor disse områdene. Buli-Holmberg er tilknyttet flere forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Gudrun Aas er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta. Hun underviser i pedagogikk og yrkespedagogikk/didaktikk. Hennes forskningsinteresser er knyttet til elevers læringsmiljø med et spesielt fokus mot hvordan skolen legger til rette for elevene, etter at mobbing er stoppet.

Christian Blomeid Engebretsen arbeider som spesialpedagog ved Hagaløkka barneskole i Asker kommune. Han er utdannet allmennlærer og har mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Blomeid Engebretsen har fordypning innenfor fagområdet psykososiale vansker og har bidratt som medforfatter i boka Psykososialt læringsmiljø. Hans faglige interesser handler om hvordan vi kan gi elever med psykososiale vansker gode rammer for å lykkes i skolen og i livet.

Bøker i serien