Psykososialt læringsmiljø (Heftet)

Inkluderende skolemiljø

Serie: Inkluderende skolemiljø 

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 146
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Inkluderende skolemiljø
ISBN: 9788202598136
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Psykososialt læringsmiljø
I denne boken legges det vekt på det psykososiale miljøet, som er et svært aktuelt begrep i skolepolitikken. Kapitlene kretser rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Fem ulike perspektiver ved psykososialt miljø drøftes gjennom følgende spørsmål:

• Hva er psykososialt miljø og hvordan blir begrepet tatt i bruk i ulike styringsdokumenter?
• Hvordan opplever elever seg selv i relasjon til jevnaldrende og hvordan kan lærere bistå elevene i deres psykososiale utvikling?
• Hva kan vi lære av fortellinger fra minoritetsspråklige elever, der fortellingene er analysert ut fra teorier om inkludering og marginalisering?
• Hva er betydningen av lærerstøtte når elever har vært utsatt for mobbing?
• Hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt psykososialt miljø?

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Tilpasset opplæring

  Inkluderende skolemiljø

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug (red.)

  Heftet
 • Læringsledelse

  Inkluderende skolemiljø

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.)

  Heftet
 • Læringspotensial

  Inkluderende skolemiljø

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Kjell Skogen (red.)

  Heftet
 • Relasjonsledelse

  Inkluderende skolemiljø

  Inkluderende skolemiljø / Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen (red.)

  Heftet
Forfatter(e)
Mirjam Harkestad Olsen arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.
Jorun Buli-Holmberg har undervisningspraksis fra høyere utdanning og videregående opplæring, samt erfaring fra ledelse av kompetanseutvikling og forskning knyttet til tilpasset opplæring. Hun er forfatter av en rekke fagbøker om tilpasset opplæring og endringsarbeid i tilknytning til realisering av skolereformer.
Bøker i serien