Jorun Buli-Holmberg
© Foto: Shane David Colvin, UiO

Jorun Buli-Holmberg

Jorun Buli-Holmberg har undervisningspraksis fra høyere utdanning og videregående opplæring, samt erfaring fra ledelse av kompetanseutvikling og forskning knyttet til tilpasset opplæring. Hun er forfatter av en rekke fagbøker om tilpasset opplæring og endringsarbeid i tilknytning til realisering av skolereformer.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6

Område og fag
Språk/målform