Inkluderende skolemiljø

Bøker i serien

Inkluderende skolemiljø er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier. Hver bok tar opp et sentralt begrep som relaterer seg til seriens hovedtema. Bidragene til bøkene skal orientere seg mot sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske temaer og problemstillinger. Hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og metodologiske perspektiver. Artiklene er skrevet av ulike forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet. 

Bokserien skal ta del i den pågående utviklingen av ny innsikt om ulike perspektiver som kan ha betydning for utviklingen av et godt inkluderende skolemiljø. Serien tar sikte på å bidra til å fornye og utvikle skolemiljøet som forskningsfelt. Antologiene vil i så måte bidra til konstruktiv og kritisk utvikling av pedagogisk og spesialpedagogisk kunnskap.

Bøker i serien