Sven Nilsen

Sven Nilsen

Omtale
Sven Nilsen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser har over flere år vært konsentrert om området spesialundervisning og tilpasset opplæring, sett i et utdanningspolitisk og didaktisk perspektiv. Samspillet mellom tilpasning gjennom ordinær opplæring og spesialundervisning står sentralt. Nilsen var i flere år leder for forskergruppen «Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv», og deltar nå i forskningsprosjektet «Spesialpedagogisk innsats – intensjoner, praksis og erfaringer».
Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5