Ella Cosmovici Idsøe
© Foto_Ciprian Alupoae

Ella Cosmovici Idsøe

Ella Cosmovici Idsøe er professor i psykologi ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er elever med stort læringspotensial, tilpasset opplæring, mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og psykisk helse i skolen. Hun er involvert i forskjellige prosjekter som handler om elever med stort læringspotensial.

Titler i salg

Viser 1 - 9 av 9

Område og fag
Språk/målform