Ella Cosmovici Idsøe

Ella Cosmovici Idsøe

Omtale
Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år med temaer som mobbing i skolen og mobbeatferd i barnehagen, psykisk helse blant barn og tilpasninger for barn og unge med stort læringspotensial. Idsøe disputerte for sin doktorgrad i 2006 over temaet «Identifisering av elever med akademisk talent i skolen».
Titler i salg

Viser 1 - 8 av 8