Barnehagens friluftsliv (Ebok)

Forfatter:

Henrik Neegaard og Inger Wallem Krempig

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 9.4 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202790554
Kategori: Idrettsfag , Natur, helse og bevegelse og Barns utvikling, lek og læring
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Idrettsfag, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnehagens friluftsliv

Barnehagens friluftsliv er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap om og innsikt i barnehagens friluftsliv. Boka favner bredt om friluftslivets muligheter i barnehagens hverdagsliv fra ulike faglige ståsteder.

Kapitlene i boka omhandler blant annet friluftslivspraksiser, de yngste barna og friluftslivet, høstingsfriluftsliv, den frie leken i natur, naturfaglig oppdagelse, skapende friluftsliv, samisk naturforståelse, minoritetsforeldres syn på friluftsliv, litteratur i naturen, vinterfriluftsliv, bærekraft og livsmestring.

Kapitlene er tydelig forankret i Rammeplan for barnehagen og bidrar både samlet og hver for seg til interessante betraktninger rundt friluftslivets plass i barnehagens pedagogiske virksomhet. Innholdet er forskningsbasert og drøftingene er basert på nyere forskning innen de ulike feltene.

Barnehagens friluftsliv er aktuell både for forskere, undervisere og studenter innenfor barnehagefeltet samt andre som er engasjert i tematikken barn og friluftsliv.

Til toppen

Andre utgaver

Barnehagens friluftsliv
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Henrik Neegaard er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og underviser om barns friluftsliv, bevegelse og natur på barnehagelærerutdanningen. Hans forskning og formidling omhandler barn i natur, friluftsliv og bruken av GoPro actionkameraer i forskning. Neegaard er spesielt opptatt av friluftslivets egenverdi, barns tilknytning til natur og viktigheten av å velge gode natursteder for friluftsliv i skole og barnehage. Han er redaktør av antologien Barnehagens friluftsliv (2022), medforfatter i Friluftsliv og uteliv i barnehagen (2013) og bidragsyter i Digitale barnehagepraksiser (2019) og Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

Inger Wallem Krempig er førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Her underviser hun innen natur, helse og bevegelse på barnehagelærerutdanningen. I tillegg underviser hun i ulike emner i friluftslivsfag på bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding. Hennes forskning og publisering er hovedsakelig knyttet til barn i naturen. Krempig har også drevet populærvitenskapelig formidling av friluftsliv gjennom foredrag, bøker og media - blant annet NRK serien «Villmarksbarna». Hun er redaktør på antologien Barnehagens friluftsliv (2022) og bidragsyter i Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021) samt flere barnehagefaglige bøker. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Olav Kasin er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra sosiologi. Kasin arbeider blant annet med kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn, kjønn og likestilling i barnehagen samt pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om Kasin på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne Myrstad er førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Myrstad arbeider med problemstillinger knyttet til kulturforståelser, stedsbaserte læringsprosesser samt urfolkpedagogikk i barnehage og utdanning. Hun er knyttet til BARNkunne - senter for barnehageforskning hvor hun leder arbeidspakken BarnSted - fortid, nåtid og framtid. Myrstad er blant annet bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og artikkelforfatter av Knowing-with-snow in an outdoor kindergarten (2022) i tidsskriftet JASED. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Ann Hege Lorvik Waterhouse er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk. Waterhouse er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022), Barnekultur (2016). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.