Digitale barnehagepraksiser (Heftet)

Teknologier, medier og muligheter

Forfatter:

Jæger, Sandvik og Waterhouse (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632168
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Natur, helse og bevegelse , Barns utvikling, lek og læring , Språk, tekst og matematikk , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Lese- og skriveopplæring , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Lese- og skriveopplæring, Natur, helse og bevegelse, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digitale barnehagepraksiser

Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder. Boka behandler perspektiver fra fagene norsk, matematikk, naturfag, fysisk fostring, musikk, kunst og håndverk, mediepedagogikk, pedagogikk og ledelse. Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de ansatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn?

Antologien er fagfellevurdert.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Henriette Jæger er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun underviser i barns språk, litteratur og kultur og har skrevet en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har skrevet artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av digitale verktøy i barnehagen og har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø er andre interesseområder.

Ann Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor og Phd-stipendiat ved Institutt for estetiske fag ved Universitet i Sørøst-Norge. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk.

Elena Bøhler arbeider som universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Bøhler er utdannet barnehagelærer fra Russland, cand. ped, med interesse i barnas matematiske utvikling og pedagogisk arbeid. Hun er særlig opptatt av tema «Antall, rom og form» i barnehagen.

Nina Engesnes er universitetslektor og stipendiat i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager ved OsloMet – storbyuniversitetet. Tema for hennes phd-prosjekt er samarbeid om kunnskapsutvikling knyttet til profesjonsutøvelse i barnehagens lydlandskaper. Engesnes sitter også i redaksjonen som har kunstnerisk og faglig ansvar for utvikling av sang-appen TRALL ved OsloMet.

Mari Gillund er utdannet førskolelærer med master i barnehagepedagogikk og jobber som høgskolelektor i pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehagen i 12 år, men har siden 2014 jobbet i barnehagelærerutdanningen. I hovedsak har hun undervist på bachelor i barnehagelærer på alle trinn og i ulike emner, men hun har også undervist på noen ulike videreutdanninger for fagarbeidere og barnehagelærere. Sammen med Anniken Lind holder hun på med et FOU prosjekt om barnehagelærerstudenters danningsprosesser gjennom veiledning i praksis og er opptatt av hvordan vi kan styrke både studenter og profesjonsutøvere i barnehagens evne til kritisk refleksjon.

Tonje Hilde Giæver er cand. scient. med hovedfag i informatikk og førstelektor i digital kompetanse ved grunnskole- og faglærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har vært ansatt ved OsloMet siden 1997 og har drevet undervisning på bachelor- og masternivå, utviklingsarbeid og forskning innen IKT og læring. Forskningsaktivitetene de siste årene har rettet seg mot implementering og bruk av mobile teknologier i læring, digital kompetanse i skolen og i lærerutdanningen med spesielt fokus på lærerstudenters digitale kompetanse herunder kompetanse i digital dømmekraft.

Eli Gjølstad er cand.merc. med hovedfag i informasjonssystemer og universitetslektor i digital kompetanse ved grunnskole- og faglærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har arbeidet ved OsloMet siden 2002 og underviser og veileder i IKT-relaterte emner på bachelornivå på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Hun har tidligere jobbet med voksenopplæring og med undervisning i videregående skole.

Asbjørn Magnar Hov er universitetslektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med barnehagesatsningen. Han har også undervist i flere år ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hov har skrevet flere fagdidaktiske artikler for forskerfrø.no og kommer høsten 2019 med en forskningsartikkel om bruk av actionkamera som metode i barnehageforskning.

Tove Lafton er førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun har doktorgrad i pedagogikk med fokus på digital teknologi i barnehagen. Hennes forsking omhandler tema som digital danning, personalutvikling, digital kompetanse, refleksjon, studentaktiv læring og pedagogisk ledelse. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt om tematikken.

Anniken Lind er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i barnehagepedagogikk, og er særlig opptatt av fagpolitiske spørsmål, profesjonsetikk og ivaretakelse av barns verdighet.

Henrik Neegaard er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet. Han underviser i fysisk fostring ved barnehagelærerutdanningen. Han har mastergrad i Kroppsøving, idrett og friluftsliv fra Høgskolen i Telemark og har arbeidet med friluftsliv i barneskolen, på folkehøgskole og ved lærerutdanningen. Neegaard er spesielt opptatt av sikkerhet, risikolek og friluftslivets egenart.
André Rognes er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet - Storbyuniversitetet. Rognes er matematiker med doktorgrad innen algoritmer for matematisk bevis og argumentasjon. Doktorgraden ble til dels finansiert ved å utvikle applikasjoner for mobiltelefoner. De siste fem årene har bestått av forskning og undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk ved barnehage- og grunnskole-lærerutdanningen.

Elisabeth Staksrud (Ph.d) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Staksruds forskning inkluderer barn og unges bruk av nye medier, både når det gjelder risiko og rettigheter, ytringsfrihet og sensur, og hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier (EU Kids Online), og har gitt ut en rekke internasjonale bøker og artikler om temaer knyttet til barn, unge og risiko på nett. Selv liker hun best å se på Tv.

Cato Tandberg er førstelektor i biologi og naturfag ved Høgskolen i Innlandet. Tandberg har vært tilknyttet Blikk for barn og GoBaN prosjektene ved OsloMet og publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrift knyttet til bruken av ITERS-R og ECERS-R som verktøy for å fremme en fagdidaktisk tenkning knyttet til naturfag og NHB i barnehage og barnehagelærerutdanningen.

Marit Vik er phd-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Hun har arbeidet i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet i flere år. Hun har også publisert artikler om barnelitteratur og samtaler i flere tidsskrifter og antologier. Viks forskningsinteresser omhandler bildebøker og litteraturpedagogikk i barnehagen.