Nærmiljøfriluftsliv i skolen (Fleksibind)

Forfatter:

Ketil Østrem (red.)

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202675813
Kategori: Idrettsfag , Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Fag: Idrettsfag, Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nærmiljøfriluftsliv i skolen

Nærmiljøfriluftsliv i skolen handler om hvordan elever kan lære gjennom friluftsliv i skolens nærmiljø. Boken tar utgangspunkt i de store variasjonene rundt om i landet. Skolens nærmiljø kan være ferskvann eller saltvann, et skogsområde, en park i en by, et bratt fjellområde eller et viddelandskap. Naturopplevelse og trygg og bærekraftig ferdsel er sentrale begreper. Boken tar også for seg det å planlegge for sikkerhet, og naturen som matkilde.

Boken gir en innføring i sentrale pedagogiske perspektiver, og forfatterne presenterer en rekke uteaktiviteter som gir elevene gode mestringsopplevelser gjennom utforskning av naturen i nærområdet. Læringsaktivitetene kan gjennomføres under vekslende årstider og er grundig utprøvd i skolen.

Målgruppen er studenter i grunnskolelærerutdanningen, idretts- og friluftslivsutdanninger og PPU-utdanninger i friluftsliv, kroppsøving og idrettsfag. I tillegg henvender boken seg til kroppsøvingslærere i grunnskole og videregående skole samt til folkehøgskolelærere på friluftslivslinjer.

Til toppen

Forfatter(e)

Ketil Østrem er førstelektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) og underviser/veileder hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. I tillegg har han en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter. Didaktiske perspektiver innen ballspill og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA.

Arne Martin Jakobsen er dosent i idrett ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kulturfag. Han underviser forskjellige praktiske aktiviteter på friluftslivsstudiet samt coaching og idrettspsykologi på idrettsstudiet. Når det gjelder friluftsliv, er hans hovedområde; kano i elv, havkajakk, skikjøring og klatring.

Rein M. Jensen (f. 1976) jobber som førstelektor ved OsloMet, seksjon for kroppsøving. Han har hovedfag i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole og har undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Jensen har jobbet med lærerutdanning siden 2005, først i Tromsø og siden i Oslo. Hans undervisnings- og forskningsområder spenner fra aktivitetslære og treningslære til friluftsliv, kombinert med pedagogikk og didaktikk.

Ingvild Kvikstad (f. 1958) er førstelektor ved OsloMet, der både undervisning og forskning er knyttet til kroppsøving, motorikk og didaktikk. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Kvikstad er lærebokforfatter og har publisert flere kapitler i vitenskapelige antologier.

Torbjørn Lundhaug er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Han veileder i hovedsak studenter på Aesthetic and Outdoor Education på bachelornivå og masterstudenter på Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø. Veiledning i havpadling og vinterfriluftsliv er hans hovedfagområder. Han er for tiden ph.d.-stipendiat og forsker på kroppsøvingsdidaktikk i friluftslivspraksiser.

.

Henrik Neegaard er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet. Han underviser i fysisk fostring ved barnehagelærerutdanningen. Han har mastergrad i Kroppsøving, idrett og friluftsliv fra Høgskolen i Telemark og har arbeidet med friluftsliv i barneskolen, på folkehøgskole og ved lærerutdanningen. Neegaard er spesielt opptatt av sikkerhet, risikolek og friluftslivets egenart.

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder (UiA). Han har jobbet mer enn 20 år som kroppsøvingslærer i skolen og jobber med utdanning av kroppsøvingslærere. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage.