Nærmiljøfriluftsliv i skolen (Fleksibind)

Forfatter:

Ketil Østrem (red.)

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202675813
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nærmiljøfriluftsliv i skolen

Nærmiljøfriluftsliv i skolen handler om hvordan elever kan lære gjennom friluftsliv i skolens nærmiljø. Boken tar utgangspunkt i de store variasjonene rundt om i landet. Skolens nærmiljø kan være ferskvann eller saltvann, et skogsområde, en park i en by, et bratt fjellområde eller et viddelandskap. Naturopplevelse og trygg og bærekraftig ferdsel er sentrale begreper. Boken tar også for seg det å planlegge for sikkerhet, og naturen som matkilde.

Boken gir en innføring i sentrale pedagogiske perspektiver, og forfatterne presenterer en rekke uteaktiviteter som gir elevene gode mestringsopplevelser gjennom utforskning av naturen i nærområdet. Læringsaktivitetene kan gjennomføres under vekslende årstider og er grundig utprøvd i skolen.

Målgruppen er studenter i grunnskolelærerutdanningen, idretts- og friluftslivsutdanninger og PPU-utdanninger i friluftsliv, kroppsøving og idrettsfag. I tillegg henvender boken seg til kroppsøvingslærere i grunnskole og videregående skole samt til folkehøgskolelærere på friluftslivslinjer.

Til toppen

Forfatter(e)

Ketil Østrem er førstelektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) og underviser/veileder hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. I tillegg har han en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter, men med fokus på opphold og ferdsel ved kyst
og i vinterfjellet. Didaktiske perspektiver innen ballspill og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA. Østrem har bidratt i flere bokutgivelser.

Kristian Abelsen er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Abelsens undervisning og forskning er knyttet til friluftsliv i skolen, frilufslivspedagogikk og langsomt friluftsliv. Han har publisert på de to første tematikkene. Abelsen har ledet prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges idrettshøgskole.

Cleng Andersen Eikje er universitetslektor i friluftslivsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø. Han underviser i en rekke friluftslivsaktiviteter, som kanopadling på vann og elv, seiling med tradisjonsbåter, brevandring og vinterturer på fjellski. Eikje er utdannet historiker og underviser og forsker på friluftslivets historie.

Thomas Birkedal Stenqvist er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder og underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett, GLU kroppsøving og Outdoor Education. Stenqvist har bred undervisningserfaring innen friluftsliv på ulike nivåer i høyere utdanning. Undervisning i kajakk og spesielt havpadling har vært et hovedtema, utover dette har Stenqvist betydelig undervisningserfaring innen sykling, orientering og tradisjonelt friluftsliv med fokus på vinterfjellet.

Elisabeth Enoksen er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Hun underviser i ulike emner i friluftslivsfag på bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding. Enoksen har bred undervisningserfaring på ulike områder knyttet til kyst, skog, fjell, vinterfriluftsliv og nærmiljø.

Torgeir Haug er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Han underviser i kroppsøving på GLU og på faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Haug har mange års erfaring som lærer i grunnskolen og har erfaring med tverrfaglig utviklingsarbeid i skolen.

Arne Martin Jakobsen er dosent i idrett og friluftsliv ved Nord Universitet med hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Hovedaktivitetene innen friluftsliv er kano, toppturer, havpadling og klatring. Han er også Veileder hav og kano i Norges Padleforbund, og Klatreinstruktør høyfjell i Norsk Fjellsportforum. Jakobsen har undervist i friluftsliv i høyere utdanning siden 1990.

Rein Magnus Jensen er førstelektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet og underviser i ulike temaer, som treningslære, ski, ballspill og friluftsliv. Jensen har utdanning innen idrett, friluftsliv og idrettspsykologi og har undervisningserfaring fra både grunnskole og videregående skole. Han har jobbet innen høyere utdanning siden 2005. De siste årene har Jensen blant annet forsket på studentenes erfaringer med friluftslivsundervisningen i faglærerutdanningen.

Ingvild Kvikstad (f. 1958) er førstelektor ved OsloMet, der både undervisning og forskning er knyttet til kroppsøving, motorikk og didaktikk. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Hun har bred undervisningserfaring med særlig fokus på friluftsliv og ski. Kvikstad har skrevet læreverk i kroppsøving for videregående skole og kapitler i flere vitenskapelige antologier innenfor didaktikk.

Torbjørn Lundhaug er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Han veileder i hovedsak barnehagelærerstudenter og masterstudenter. Veiledning i havpadling og vinterfriluftsliv er hans hovedfagområder. Lundhaug er for tiden doktorgradsstipendiat og forsker på kroppsøvingsdidaktikk i friluftslivspraksiser. Han har bidratt i flere friluftslivsfaglige antologier tidligere.

Henrik Neegaard er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og underviser om barns friluftsliv, bevegelse og natur på barnehagelærerutdanningen. Hans forskning og formidling omhandler barn i natur, friluftsliv og bruken av GoPro actionkameraer i forskning. Neegaard er spesielt opptatt av friluftslivets egenverdi, barns tilknytning til natur og viktigheten av å velge gode natursteder for friluftsliv i skole og barnehage. Han er redaktør av antologien Barnehagens friluftsliv (2022), medforfatter i Friluftsliv og uteliv i barnehagen (2013) og bidragsyter i Digitale barnehagepraksiser (2019) og Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

Kalle Kristian Pulli er høgskolelektor og tindevegleder med lang undervisningserfaring fra ulike høgskoler og universiteter både i Norge og i Finland. Etter flere år ved Nord Universitet i Bodø jobber han nå ved Høgskulen i Volda og underviser på bachelorprogrammet i friluftsliv og naturguide. Pullis arbeidsfelt er hovedsakelig ferdsel og opphold i fjellet, både sommer og vinter, men han underviser også i aktiviteter som klatring, kanopadling i elv og havpadling. Pulli har bidratt i flere bokutgivelser.

Åge Vigane er førstelektor i kroppsøving/friluftsliv ved Universitetet i Stavanger. Han har omfattende erfaring med undervisning i kroppsøving, breddeidrett og friluftsliv på videregående skole. Vigane er kursleder for Friluftsliv og Outdoor Education på bachelorprogrammet i idrett ved UiS. I tillegg til undervisning i friluftsliv underviser han i friidrett, treningsledelse, alternative aktiviteter, ballspill og livredning/HLR. Innenfor livredning er Vigane sertifisert som hovedinstruktør i Norges Livredningsselskap.

Inger Wallem Krempig er førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Her underviser hun innen natur, helse og bevegelse på barnehagelærerutdanningen. I tillegg underviser hun i ulike emner i friluftslivsfag på bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding. Hennes forskning og publisering er hovedsakelig knyttet til barn i naturen. Krempig har også drevet populærvitenskapelig formidling av friluftsliv gjennom foredrag, bøker og media - blant annet NRK serien «Villmarksbarna». Hun er redaktør på antologien Barnehagens friluftsliv (2022) og bidragsyter i Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021) samt flere barnehagefaglige bøker. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Kirsten Wielandt Houe jobber som faggruppeleder og universitetslektor ved friluftsliv, kultur og naturveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø. Houe har jobbet med idrett og kroppsøving i videregående skole, og har i mange år vært svømmeinstruktør for babyer og småbarn.

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett og har vært fagkoordinator for friluftslivsutdanningen ved UiA siden 2010. I tillegg underviser han i kroppsøving og idrett både på GLU og lektorutdanningen. Øvrevik har omfattende erfaring som kroppsøvingslærer i skolen. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage, og vært redaktør og forfatter i flere bokutgivelser.